Samtaleterapi

Samtaleterapi kan være en hjælp til at bryde med nogle gamle mønstre eller strategier, som (oftest ubevidst) spænder ben for at du kan opnår det du ønsker og drømmer om.

Hvad er samtaleterapi?

Samtaleterapi er en fortrolig dialog, der foregår ved enten personligt møde eller online.

Samtaleterapi handler om, hvad der spænder ben for os i at nå derhen, hvor vi gerne vil. Om at støtte og hjælpe dig til at blive bevidst om uhensigtsmæssige overbevisninger eller strategier. Om at hjælpe dig med at ændre på disse og styrke dig i troen på, at du kan gøre noget ved dem.

Som din samtale terapeut har jeg tavshedspligt og må ikke videregive nogle af de oplysninger, der kommer frem i en session. Det er netop for at gøre samtalen personlig og styrke relationen, så du i højere grad kan føle dig tilpas og åbne op og være forberedt på at skulle ændre noget i dit liv. Det kan være personlig udvikling, økonomiske problemer, dating, stress, eller at du gerne vil tabe dig. Uanset om du gerne vil forbedre dig eller overkomme nogle udfordringer, er jeg der til at støtte dig igennem hele forløbet.

Tillid og kemien er vigtig – du skal føle dig tryg og tilpas

Hvordan foregår samtaleterapi?

Som samtale terapeut er det min rolle, at stille de rette spørgsmål som hjælper med at afdække, hvad der forhindrer dig i at nå i mål og finde frem til hvilke handlinger, der vil være de rette at gøre for dig. Det gør jeg ved hjælp af forskellige spørgeteknikker, spørgemetoder og værktøjer, som jeg benytter således, at du selv finder frem til den rette løsning for dig. Det handler, med andre ord, om, at du opdager og udnytter dit eget potentiale.

Samtaler kan være en hjælp til at finde ud af, hvad du vil – hjælpe dig med at erkende, hvad der forhindrer dig i at opnå det, du gerne vil, samt støtte dig i at overkomme forhindringerne og opnå det, du ønsker dig. På den måde er jeg som samtale terapeut med til at give dig motivation og genskabe livsglæde, så du får mere overskud og kreativitet til, hvordan du kan styrke dig selv fremadrettet.

Du er eksperten i dit liv og dermed den bedste til at rådgive i forhold til dine erfaringer, evner og personlige værdier – jeg hjælper dig blot med at finde det frem.

Dialogen er fortrolig mellem dig og mig

Som samtale terapeut kan jeg hjælpe dig med:

  • at rumme smertefuldt følelser
  • at håndtere smertefulde tanker
  • at finde ind til det, der gør dit liv meningsfuldt
  • at tage mere bevidst valg
  • at styrke dit selvværd 
  • at være mere nærværende og tilstede
  • at tackle din eksamensangst
  • at opnå mere ro og balance i livet
  • at give dig mere livskvalitet
  • at give dig redskaber til håndtering af stress