Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Tanja Bak.

Alle ydelser udgår fra Tanja Bak, CVR nr. n/a, c/o Tanja Bak Jørgensen, Jakobs Hus, Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup.  Mail: kontakt@tanjabak.dk

Fortrolighed:

Tanja Bak behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Tanja Bak i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og terapi fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Tanja Bak deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Tanja Bak videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Tanja Bak. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Tanja Bak, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende ydelser:

Samtaleterapi, hypnoterapi og forløb betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Forløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ændringer i tidspunkter for afvikling af ydelser:

Samtaleterapi, hypnoterapi og forløb afvikles på de angivne og aftalte tidspunkter.

Hvis et kursus, forløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Tanja Bak, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur eller ydelsen afvikles på en ny dato – efter nærmere aftale.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Rettigheder:

Tanja Bak har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til samtaleterapi, hypnoterapi og forløb.

Ved køb af ydelser fra Tanja Bak opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Tanja Bak Jørgensen og virksomheden Tanja Bak måtte pådrage sig i relation til sine produkter, samtaleterapi, hypnoterapi og forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte gebyr excl. moms. Tanja Bak og Tanja Bak Jørgensen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Tanja Bak Jørgensen har handlet simpelt uagtsomt.

Ændring af forretningsbetingelser;

Tanja Bak Jørgensen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

© 2020 Tanja Bak. Alle rettigheder forbeholdes TANJA BAK v/ Tanja Bak Jørgensen, Jakobs Hus, Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup, cvr. n/a